втора партньорска среща

На 27-28 ноември 2019 г. в Атина се проведе втора партньорска среща по проекта IMPEU. Партньорите проведоха ползотворна дискусия и координираха сътрудничеството си в следващите стъпки.