Резултати от IMPEU

Доклад за сравнителен анализ на съществуващите най-добри практики / политики за политическо включване и оценка на трансфера

Comparative analysis report on existing best practices- political inclusion policies and transferability assessment

Доклад за оценка на нуждите

Needs Assessment Report

Ръководство за добри практики за политиките по отношение на политическо включване

Good Practice Guide on political inclusion policies

Доклад с препоръки по отношение на политическото включване на мобилните граждани на ЕС

Policy recommendations report on political inclusion policies for EU mobile citizens

D3.1.1   Материали за обучение и оценка

D3.1.2   50 въпроси и отговори на тема “Научете повече за правата си като европейски гражданин” за държавни служители

D3.2.1   Наръчник на обучителя

D3.3.1   Онлайн платформа за обучение

D3.4.1   Онлайн обучителни семинари

D4.1.1   Въпроси и отговори на тема „Научете повече за правата си като европейски гражданин” за Европейски граждани

D4.2.1   Физически информационни киоски

D4.3.1   Уеб приложение на IMPEU и онлайн информационни киоски

D5.1.1  Анализ на заинтересованите страни

D5.1.2   Комуникационен план и план за устойчивост

D5.2.1   Уеб ресурси (страници в социалните медии, уебсайт)

D5.2.2   Комуникационни материали (брошури, постери, прессъобщения, електронни бюлетини)

D5.3.1   Кръгли маси

D5.3.2   Национални информационни дни

D5.3.3   Граждански диалог

D5.3.4   Европейска конференция

D5.4.1   Меморандум за разбирателство